Opowie?? odwo?uje si? do
autentycznej historii, która wydarzy?a si? w Normandii. ?ona wiejskiego lekarza
zdradzi?a i zrujnowa?a m??a, doprowadzaj?c go do ?mierci. Flaubert pisa?
powie?? przez 5 lat, odtwarzaj?c skrupulatnie ?ycie francuskiego mieszcza?stwa
i g??boko wnikaj?c w postacie swych bohaterów. Powiedzia?: